Detektorji plina Metes

V podjetju proizvajamo detektorje, ki smo jih sami razvili, in veljajo za zanesljive, učinkovite in varne. Z vsakim naročnikom detektorja sodelujemo v vseh fazah, tj. od dostave in pravilne namestitve detektorja do njegove varne uporabe in rednega vzdrževanja.

 

Detektor plina: je naprava, ki zaznava prisotnost plina v območju, kjer se nahaja. Je kot varnostni sistem, ki vas opozori na morebitne prevelike količine plina v ozračju z zvočnim ali drugim signalom. Do uhajanja plina največkrat pride zaradi nepravilnega delovanja, vzdrževanja ali vgradnje gorilnih naprav za ogrevanje prostorov ali vode. Do težav lahko pride tudi zaradi slabo očiščenih dimnikov ali poškodovanih dimniških tuljav.

Zaščita pred CO: Največkrat govorimo o zaščiti pred ogljikovim monoksidom oz. CO. To je plin, ki je brez vonja, brez barve ali okusa. Sprošča se pri izgorevanju v gorilnih napravah na premog, kurilno olje, utekočinjen plin, les, nafto ali druge vire. Za človeka oziroma nasploh živa bitja je lahko v velikih količinah usoden. Simptomi zastrupitve s CO so zelo splošni in jih sami težko prepoznamo. Gre za glavobol, slabost, bruhanje, omotičnost, zaspanost. V primeru uhajanja plina, prostor prezračimo, ga sami takoj zapustimo in poiščemo zdravniško pomoč!

Kam namestiti detektor: Ogljikov monoksid se zaradi temperature, višje od temperature zraka v okolici, najprej dvigne proti stropu, z ohlajanjem pa se začne spet spuščati proti tlom. Prav zato je priporočljivo, da se detektor plina namesti na strop ali steno, saj nas tako začne pravočasno opozarjati na nevarnost.


Preko 400 sistemov

MeTeS d.o.o. ima na področju plinske detekcije postavljenih preko 400 sistemov, ki jih tudi redno vzdržuje in servisira.

Senzor SMG-N se uporablja v prostorih kjer ni zahtevana instalacija v proti-eksplozijski zaščiti. Glede na vrsto plina, ki ga želimo zaznati pa so senzorji ustrezno modificirani.

SMG-N
Senzor se uporablja za zaznavanje povečane koncentracije gorljivih plinov kot so metan, propan, etan, vodik, aceton, vodik.

SMG-N (CO)
Uporablja se v prostorih kjer je možnost za povečano koncentracijo ogljikovega monoksida kot npr. garaže, parkirne hiše, razni industrijski obrati…

SMG-N (NH3)
Uporablja se ga v prostorih kjer je možnost povečane koncentracije amoniaka. To pa so predvsem hladilni sistemi.


Priključitev in inštalacija senzorskih merilnih glav

Pri montaži senzorskih glav je treba upoštevati naslednje pogoje:

Zračni tokovi: Senzorji naj bodo montirani tam, kjer zračni tokovi vsebujejo najvišjo možno koncentracijo uhajajočega plina.

Relativna teža plina:  Za pline, ki so težji od zraka (butan, propan) naj bodo senzorji montirani pri tleh. Za pline, ki pa so lažji od zraka, ( metan, amoniak ) pa naj bodo senzorji montirani pod stropom.

Koncentracija plina:  Senzorji naj ne bi bili preveč oddaljeni od možnega vira uhajajočega plin, da bi lahko pravilno in pravočasno reagirali.
Voda, prah, umazanija:  Senzorji ne smejo priti v stik z vodo, zato morajo biti senzorske glave ustrezno montirane. Vsekakor mora biti izpostavljanje senzorjev umazaniji, prahu in podobnem, zmanjšano na najnižjo možno mero. Praviloma jih montiramo tako, da je senzor obrnjen navzdol.
Za montažo senzorskih glav je potrebno, glede na zgornje točkea, b, c in d določiti najbolj primerno mesto montaže senzorskih merilnih glav SMG-N.Povezovalni priključni kabelj naj bo tri žilni 3×1,5mm oz. 3×0,75mm.

Centralna enota DP-204 je projektirana za priključitev max. osmih merilnih senzorskih mest. Vsak kanalni modul je možno nastaviti na tri različne nivoje alarmov (A1, A2, A3) javljanja povišane koncentracije strupenih ali gorljivih plinov.
Poleg prikaza nivoja povišane koncentracije plina je na centrali tudi prikaz motnje v primeru, če pride do prekinitve na vodniku oz. napake na senzorski merilni glavi
(SMG-N).

Pri prekoračitvi vseh alarmnih nivojev in signalizaciji motnje, se na centrali vklopi pripadajoči alarmni rele, ki omogoča prenos alarmnega stanja centrale do kontrolnega centra ali pa vklop alarmnih in varnostnih naprav ( signalna svetilka, zvočna sirena, varnostni ventil, prezračevalne naprave … )

Centrali je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje 48 ur po izpadu napajalne napetosti. V ta namen smo razvili profesionalni akumulatorski polnilec AP-6, ki ga priporočamo
v ta namen.