Druge storitve

Dejavnost podjetja Metes, d. o. o., je tudi avtomatizacija proizvodnih procesov in razvoj drugih merilnih inštrumentov. Ukvarjamo se torej z razvojem, projektiranjem in izdelavo namenskih naprav in krmilnikov na področju avtomatizacije delovnih procesov. Vse projekte izvedemo v sodelovanju z naročnikom in na podlagi naročnikovih potreb, kar pomeni individualen pristop in večjo fleksibilnost.